Үйлдвэрийн аялал

 Үйлчлүүлэгчдийн бүлгийн зураг 

555

Үйлдвэрлэлийн цех

factory01
factory02
IMG_7381
factory08
factory05
factory06
factory07

Энэтхэгийн тусгай үзэсгэлэн

factory01